Utfärder

I Vättern gör klubben utfärder med vår Bayliner

Hjo ligger perfekt för utfärder till vraken TageTure och Matilda. TageTure, som brukar kallas Hajen av dykare ligger strax söder om Hjo och var en tvåmastad tegelfraktbåt som ligger på 31 meters djup. Matilda fraktade potatis och sjönk till 32 meters djup strax norr om Hjo med sin last med potatis. 

Pris per dykare. Gäller Hajen och Matilda, vi gör ett dyk, därefter åker vi in till Hjo hamn. I Hamnen finns möjlighet att fylla luft, äta lunch och  ventilera ur kväve

(Luft o lunch ingår ej i dykavgiften.) 

Ett dyk 380 kr. Två dyk 730 kr. 

(Medlem i Hjo DK betalar 330 kr per dyk)

För dyk i norra Vättern kör vi båten till Karlsborg och utgår därifrån. Där finns vraken Elsa af Lidingö, Byälven, Tysken och Kung Ring inom 20 meters djup. Lite djupare ligger Ulrika, Måsen och Greve von Rosen, alla fina och väldigt välbevarade träbåtsvrak.

Det är även nära över till östra sidan av Vättern med båten för dyk på Per Brahes, förlisningsplats, för båtdyk utanför Stora Lund eller Hästholmen.