Styrelsen

För Året 2022

 2022 är vi Hjo Dykarklubbs kontaktpersoner och det är någon av oss du pratar med om du har frågor eller förslag. 
Hör gärna av dig!

Karola Svensson

Ordförande

Lennart Elfstrand

Ständig Sekreterare